Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti EkoBIT, spol. s r.o. , se sídlem Holubova 2506/26, Smíchov, 150 00 Praha, IČ: 06694985, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 287263. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

• jméno a příjmení
• název společnosti
• e-mail
• telefonní číslo


2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem kontaktu s nabídkou služby a zasílání reklamních sdělení. Tyto údaje budou správcem zpracovávány po dobu 3 let.


3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti EkoBIT, spol. s r.o.


4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.


5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

• vzít souhlas kdykoliv zpět,
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
• na přenositelnost údajů,
• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.